PROFESIONALNI PROGRAM

Mineralna gnojiva

Mineralna gnojiva

Granulirana npk i n gnojiva sa stabiliziranim dušikom

 • Compo Expert

  Nexur® S
  38 N

  BASF Limus® stabilizirana urea

  Stabilizirano N-gnojivo s BASF inhibitorom ureaze Limus® (NBPT i NPPT).

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Classic
  12-8-16

  + 3 MgO + 25 SO3 + B, Fe, Zn

  DMPP stabilizirano NPK gnojivo s produženim djelovanjem. S magnezijem i mikroelementima.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Triplo BS
  15-9-15

  + 2 MgO + 15 SO3 + B, Fe, Zn + B. subtilis

  DMPP stabilizirano NPK gnojivo s produženim djelovanjem. S magnezijem, mikroelementima i Bacillus subtitlis.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Premium
  15-3-20

  + 2 MgO + 25 SO3 + B, Fe, Zn

  DMPP stabilizirano NPK gnojivo s produženim djelovanjem. S magnezijem i mikroelementima.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Suprem
  21-5-10

  + 3 MgO + 15 SO3 + B, Fe, Zn

  DMPP stabilizirano NPK gnojivo s produženim djelovanjem. S magnezijem i mikroelementima.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec®
  20-20-5

  + B, Zn

  DMPP stabilizirano NPK gnojivo s produženim djelovanjem i naglaskom na dušik i fosfor. S mikroelementima bor i cink.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec®
  40

  40 N + 12,5 SO3

  DMPP stabilizirano N-gnojivo (40 % N) s produženim djelovanjem.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Nexur®
  46 N

  BASF Limus® stabilizirana urea

  Stabilizirano N-gnojivo s BASF inhibitorom ureaze Limus® (NBPT i NPPT).

  >> više o proizvodu

Granulirana npk gnojiva

 • Compo Expert

  Blaukorn® Classic
  12-8-16

  + 3 MgO + 25 SO3 + B, Fe, Zn

  Granulirano NPK gnojivo na bazi kalijevog sulfata (SOP). S magnezijem i mikroelementima.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Blaukorn®
  12-12-17

  + 2 MgO + 20 SO3 + B, Fe, Zn

  Granulirano NPK gnojivo na bazi kalijevog sulfata (SOP). S magnezijem i mikroelementima.

  >> više o proizvodu

Mikrogranulirana np gnojiva za aplikaciju prilikom sjetve ili sadnje

 • Compo Expert

  Easy Start® TE-Max
  BS 11-48-0

  + Fe, Mn, Zn + B. subtitlis

  Mikrogranulirano startno NP gnojivo s Bacillus subtilis (soj E4-CDX®) za primjenu uz sjetvu ili sadnju.

  >> više o proizvodu

Organo-mineralna i organska gnojiva

Organo-mineralna i organska gnojiva

Organo-mineralna gnojiva s produženim djelovanjem

 • DCM

  Vivifos®
  4-30-0

  + 13 % organske tvari

  Organo-mineralno NP gnojivo s produženim djelovanjem. Minigran® tehnologija.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Uni-Mix A
  10-5-15

  + 2 MgO + 33 % organske tvari

  Organo-mineralno NPK gnojivo s produženim djelovanjem. S dodatkom magnezija. Minigran® tehnologija.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Xtra-MIX® 1
  16-3-8

  + 32 % organske tvari

  Organo-mineralno NPK gnojivo s dodatkom formaldehid uree za produženo i kontrolirano otpuštanje hranjiva. Minigran® tehnologija.

  >> više o proizvodu

Organska gnojiva i poboljšivači tla

 • DCM

  Grobel
  4-3-3

  + 1 MgO + 70 % organske tvari

  Peletirano organsko gnojivo NPK 4-3-3 s magnezijem za osnovnu gnojidbu.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Antagon
  4-3-2

  + 50 % organske tvari + Trichoderma spp.

  Organski poboljšivač tla NPK 4-3-2 s Trihodermom spp. Za poboljšanje strukture i biološke plodnosti tla.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Vivisol® Minigran®

  60 % organske tvari + Bacillus amyloliquefaciens

  Organski poboljšivač tla s Bacillus amyloliquefaciens za poboljšanje fizikalne i biološke plodnosti tla ili supstrata. Minigran® tehnologija.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Fossilized Seaweedlime

  kalcijev karbonat

  Granulirani materijal za kalcifikaciju dobiven od morskih algi. S visokom neutralizacijskom vrijednosti (NV 50).

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Solafida®

  10 K2O + 22 CaO + 10 MgO + 12 SO3 + 10 % organske tvari

  Organski poboljšivač tla s kalijem, kalcijem i magnezijem za poboljšanje performansa standardne NPK gnojidbe i povećanje plodnosti tla. Blagi efekt kalcizacije (NV 35).

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Myko-Aktiv
  4-3-2

  + mikoriza + 60 % organske tvari

  Organsko gnojivo NPK 4-3-2 sa živim mikoriznim gljivama (Glomus sp.).

  >> više o proizvodu

Vodotopiva gnojiva

Vodotopiva gnojiva

Vodotopiva gnojiva sa stabiliziranim dušikom za fertirigaciju

 • Compo Expert

  NovaTec® Solub
  21

  21 N + 60 SO3

  DMPP stabilizirano vodotopivo N gnojivo s produženim djelovanjem. Za fertirigaciju.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Solub
  N-Mag dos+

  20 N + 2 MgO + 60 SO+ Fe, Zn

  DMPP stabilizirano vodotopivo N gnojivo s produženim djelovanjem i dodatkom magnezija, željeza i cinka za fertirigaciju.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Solub
  Olivo

  21 N + 60 SO3 + Bor

  DMPP stabilizirano vodotopivo N gnojivo s produženim djelovanjem i dodatkom bora. Za fertirigaciju.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  NovaTec® Solub
  9-0-43

  9-0-43 + 30 SO3

  DMPP stabilizirano NK gnojivo s naglaskom na kalij. Za fertirigaciju.

  >> više o proizvodu

Vodotopiva gnojiva za fertirigaciju i folijarnu primjenu

 • Compo Expert

  Hakaphos® Violeta
  13-40-13

  + mikroelementi

  Vodotopivo gnojivo s naglaskom na fosfor za pospješivanje ukorjenjivanja, poticanje cvatnje i obojenosti plodova. Za fertirigaciju i folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Hakaphos® Grün
  20-5-10

  + 2 MgO + 27 SO3 + mikroelementi

  Vodotopivo gnojivo za primjenu u fazama vegetativnog rasta i razvoja usjeva. Za fertirigaciju.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Hakaphos® Rojo
  18-18-18

  + 1 MgO + 3 SO3 + mikroelementi

  Vodotopivo gnojivo za primjenu u svim fazama intenzivnog rasta i razvoja usjeva. Za fertirigaciju i folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Hakaphos® Naranja
  15-5-30

  + 2 MgO + 10 SO3 + mikroelementi

  Vodotopivo gnojivo za primjenu u fazama rasta i dozrijevanja plodova. Za fertirigaciju i folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Hakaphos® Base
  7-12-40

  + 2 MgO + 11 SO3 + mikroelementi

  Vodotopivo gnojivo s naglaskom na kalij za primjenu u fazama dozrijevanja plodova. Za fertirigaciju i folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Hakaphos® Calcidic +NPK
  14-6-15

  + 15 CaO + mikroelementi

  Vodotopivo gnojivo s uravnoteženim NPK sastavom za fertirigaciju. S dodatkom kalcija i limunske kiseline.

  >> više o proizvodu

Tekuća gnojiva i biostimulatori

Tekuća gnojiva i biostimulatori

Tekuća gnojiva za folijarnu primjenu

 • Compo Expert

  Basfoliar® 36 Extra
  27 N

  + 3 MgO + mikroelementi

  Tekuće N gnojivo (27% N) s magnezijem i mikroelementima za folijarnu primjenu u intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Cereals 
  16 N

  + 4 MgO + 8 SO3 + glicin betain

  Tekuće N gnojivo najnovije generacije s "antistres" spojem glicin betain i magnezijem. Za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Naranja
  3-12-20

  + B + Mo

  Tekuće NPK gnojivo s borom i molibdenom za vitalnost i rast usjeva. Folijarna primjena.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® NK Plus
  11-0-39

  Tekuća NK suspenzija s naglakom na kalij za bolju kvalitetu i jačanje otpornosti usjeva. Folijarna primjena.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Combi-Stipp
  15 CaO

  + 9 N + 1 MgO + B, Zn, Mn

  Tekuće kalcijevo gnojivo za prevenciju fizioloških poremečaja. Za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu

Biostimulatori i aminokiseline

 • Kelpak

  Kelpak®

  Prirodni hormonski biostimulator (auksini, citokinini) od morske alge Ecklonia maxima. Za jačanje usjeva i pospješivanje ukorjenjivanja.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Fruits
  0-40-15

  + 5 MgO + B, Fe

  Folijarno gnojivo i biostimulator s fosforom u obliku kalijevih-fosfita za jačanje obrambenog mehanizma biljke.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Aktiv
  3-27-18

  + mikroelementi + ekstrakt morske alge

  Folijarno gnojivo i biostimulator s fosforom u obliku kalijevih-fosfita i ekstraktom morske alge. Za jačanje obrambenog mehanizma usjeva.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Avant Natur
  5,5 N

  + aminokiseline + 37 % organske tvari

  Biostimulator s visokom koncentracijom prirodnih L-aminokiselina. Za folijarnu primjenu i fertirigaciju.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Amino Cu

  5 Cu + aminokiseline

  Biostimulator na bazi bakra i esencijalnih aminokiselina za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Vitanica® Si
  5-3-7

  + 10 SiO3 + ekstrakt morske alge

  Tekuće NPK gnojivo i biostimulator sa silicijem i ekstraktom morske alge za revitalizaciju i jačanje biljaka. Folijarna primjena.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Vitanica® RZ
  5-0-5

  + B.amyloliquefaciens + ekstrakt morske alge

  Tekuće NK gnojivo i biostimulator s ekstraktom morske alge i Bacillus amyloliquefaciens za revitalizaciju i jačanje biljaka. Fertirigacija i folijarna primjena.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Sun Protect

  α-DL- tokoferol + bor + fenolne kiseline + UV apsorberi

  Biostimulator za zaštitu od šteta uzrokovanih visokim temperaturama i UV zračenjem u voćnjacima, vinovoj lozi, povrću, ukrasnom bilju i rasadnicima. Za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Frost Protect

  α-DL- tokoferol + bor + krioprotektanti

  Biostimulator za zaštitu od mraza u voćnjacima, vinovoj lozi, povrću, ukrasnom bilju i rasadnicima. Za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu

Specijalna tekuća gnojiva za primjenu kap po kap i prskanjem tla

 • DCM

  Redu-Bac®

  huminske i fulvo kiseline

  Tekući biljni ekstrakt s huminskim i fulvo kiselinama. Za oporavak tla i neutralizaciju prekomjernog zaslanjivanja tla.

  >> više o proizvodu

Mikroelementi

Mikroelementi

Vodotopivi mikroelementi

 • Compo Expert

  Fetrilon® Combi 2

  Fe, Zn, Mn, B, Cu, Mo + 1,2 MgO

  Koncentrirani mikroelementi s magnezijem za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Nutribor®

  8 % B + Mo, Mn, Zn + 6 N + 5 MgO + 22,5 SO3

  Koncentrirani mikroelementi s naglaskom na bor (8% B). S dodatkom dušika, magnezija i sumpora. Za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basafer® Plus

  6 Fe (EDDHA)

  EDDHA kelirano željezo za fertirigaciju. Stabilno i na lužnatim tlima (pH > 8-12).

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Fetrilon® 13

  13 % Fe (EDTA)

  EDTA kelirano željezo za folijarnu primjenu. Preventivni i kurativni učinak.

  >> više o proizvodu

Suspenzije

 • Compo Expert

  Basfoliar® B flo

  13 % B

  Koncentrirana suspenzija bora (B) za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Zn flo

  75 % Zn

  Koncentrirana suspenzija cinka (Zn) za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Basfoliar® Triple flo

  9 % Cu + 22 % Mn + 33 % Zn + 4 N

  Koncentrirana suspenzija bakra (Cu), mangana (Mn) i cinka (Zn) za folijarnu primjenu.

  >> više o proizvodu

Mikroelementi za tretiranje sjemena prije sjetve

 • Compo Expert

  Nutriseed®

  Zn + Cu + Mn

  Mikroelementi za tretiranje sjemena prije sjetve.

  >> više o proizvodu

Okvašivači

Okvašivači

 • Vitalis Crop Care

  Vitalis Rapid WTX

  Neionski okvašivač za bolje zadržavanje i ujednačenije širenje folijarnih gnojiva i sredstva za zaštitu bilja po lisnoj površini.

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Kamasol® Aqua

  Wetting agent za poboljšanje fizikalnih svojstava tla/suspstrata i djelotvornosti herbicida.

  >> više o proizvodu

Proizvodi sa specijalnom namjenom

Proizvodi sa specijalnom namjenom

 • Compo Expert

  Invelop®

  talk

  Prirodni materijal za zaštitu od sunčevih ožegotina i smanjenje šteta od uzročnika bolesti i štetnika u voćnjacima, vinovoj lozi, maslini i rasadnicima. Folijarna primjena.

  >> više o proizvodu