PROFESIONALNI PROGRAM

Organo-mineralna i organska gnojiva

Organo-mineralna i organska gnojiva

Organska gnojiva i poboljšivači tla

 • DCM

  Grobel
  4-3-3

  + 1 MgO + 70 % organske tvari

  Peletirano organsko gnojivo NPK 4-3-3 s magnezijem za osnovnu gnojidbu.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Antagon
  4-3-2

  + 50 % organske tvari + Trichoderma spp.

  Organski poboljšivač tla NPK 4-3-2 s Trihodermom spp. Za poboljšanje strukture i biološke plodnosti tla.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Vivisol® Minigran®

  60 % organske tvari + Bacillus amyloliquefaciens

  Organski poboljšivač tla s Bacillus amyloliquefaciens za poboljšanje fizikalne i biološke plodnosti tla ili supstrata. Minigran® tehnologija.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Fossilized Seaweedlime

  kalcijev karbonat

  Granulirani materijal za kalcifikaciju dobiven od morskih algi. S visokom neutralizacijskom vrijednosti (NV 50).

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Solafida®

  10 K2O + 22 CaO + 10 MgO + 12 SO3 + 10 % organske tvari

  Organski poboljšivač tla s kalijem, kalcijem i magnezijem za poboljšanje performansa standardne NPK gnojidbe i povećanje plodnosti tla. Blagi efekt kalcizacije (NV 35).

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Myko-Aktiv
  4-3-2

  + mikoriza + 60 % organske tvari

  Organsko gnojivo NPK 4-3-2 sa živim mikoriznim gljivama (Glomus sp.).

  >> više o proizvodu

Tekuća gnojiva i biostimulatori

Tekuća gnojiva i biostimulatori

Biostimulatori i aminokiseline

 • Kelpak

  Kelpak®

  Prirodni hormonski biostimulator (auksini, citokinini) od morske alge Ecklonia maxima. Za jačanje usjeva i pospješivanje ukorjenjivanja.

  >> više o proizvodu

Specijalna tekuća gnojiva za primjenu kap po kap i prskanjem tla

 • DCM

  Redu-Bac®

  huminske i fulvo kiseline

  Tekući biljni ekstrakt s huminskim i fulvo kiselinama. Za oporavak tla i neutralizaciju prekomjernog zaslanjivanja tla.

  >> više o proizvodu

Mikroelementi

Mikroelementi

Vodotopivi mikroelementi

 • Compo Expert

  Basafer® Plus

  6 Fe (EDDHA)

  EDDHA kelirano željezo za fertirigaciju. Stabilno i na lužnatim tlima (pH > 8-12).

  >> više o proizvodu
 • Compo Expert

  Fetrilon® 13

  13 % Fe (EDTA)

  EDTA kelirano željezo za folijarnu primjenu. Preventivni i kurativni učinak.

  >> više o proizvodu

Strukturni poboljšivači tla, supstrati i treseti

Strukturni poboljšivači tla, supstrati i treseti

 • DCM

  Vivimus® Lawn

  22 % organske tvari

  Miješani organski strukturni poboljšivač tla za sjetvu ili postavljanje travnjaka.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Vivimus® Universal

  Miješani organski poboljšivač tla za sadnju ukrasnog bilja.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Turf

  treset

  Organski poboljšivač tla na bazi treseta.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Ecoterra - supstrat za sjetvu

  Organski supstrat za sjetvu bilja i ukorjenjivanje reznica.

  >> više o proizvodu
 • DCM

  Ecoterra - supstrat za cvijeće

  Organski supstrat za uzgoj cvijeća u vrtu te sobnog i balkonskog bilja.

  >> više o proizvodu